مرکز تماس: 72318-021 ، 02172354000

                                                                                                    

با شماره گیری تلفن پنج رقمی مذکور و انتخاب داخلی مربوطه، می توانید به هر یک از دفاتر و بخش های مورد نظر خود متصل شوید.

شماره تماس مستقیم دفاتر:

دفتـر شرق تهران)    تهران – شریعتی – بعد از پل سیدخندان – کوچه خندان – پلاک 6      شماره تماس: 22865838-021
 
دفتـر اصفهـان 1)  اصفهان،خیابان هشت بهشت شرقی،روبروی امام زاده شاهزید،پلاک10 شماره تماس:32685324-031
 
دفتـر اصفهـان2)     اصفهان – میدان جمهوری اسلامی – نبش خیابان خرم                      شماره تماس: 33363433-031
 
آدرس ایمیــــل)     info@motionland.com
 
نمـــــابر)                72318-021
 
پیام کوتاه)               72318-021